Έγκριση ΚΕΚ @ KES College ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ)

Έγκριση ΚΕΚ @ KES College ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College, έχει εγκριθεί στις 23 Οκτωβρίου 2020 από την  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), να λειτουργεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα η έγκριση καλύπτει τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων Επίπεδα 3, 4, 5, Αρτοποιία Επίπεδο 4, Ζαχαροπλαστική  Επίπεδα 4, 5 και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο 5.

Με βάση την πιο πάνω έγκριση, το Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) του ΚΕΚ@KES Collegeκαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για πιστοποίηση στα πιο πάνω επαγγελματικά προσόντα, να αποταθούν στο ΚΑΕΠ για να ενημερωθούν αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης και να υποβάλουν την Αίτηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τις δραστηριότητες του  Κέντρου Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) του ΚΕΚ @ KES Collegeμπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Πανίκο ΠαναγίδηΔιευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Τηλ.:+35722875737, Φαξ:+35722756562 ή στο Emailpanicos.panayides@kes.ac.cy ή στο info@training.kes.ac.cy .

H διεύθυνση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College είναι:                           

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία.                  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]