Κατάλογος Επιχειρήσεων/Οργανισμών που συμμετείχαν με εργοδοτούμενους τους σε προγράμματα του ΚΕΚ KES COLLEGE

 Κατάλογος με τα ΛΟΓΟΤΥΠΑ επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε προγράμμ

 Κατάλογος με τα ΛΟΓΟΤΥΠΑ επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε προγράμμ. του 2        

 

 

 

 

                                          

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]