Προγράμματα

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College διοργανώνει, Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή.

Επιλέξτε από τα πιο κάτω, το κατάλληλο πρόγραμμα για σας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]