ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δεξιότητες καθοδήγησης για αύξηση της ατομικής απόδοσης και παραγωγικότητας στην εργασία

Ημερομηνία Εφαρμογής: Θα ανακοινωθούν σύντομα

• 'Ωρες εφαρμογής: 08:30 – 16:30            • Διάρκεια: 7 ώρες         

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά             • Τοποθεσία: KES College, Λευκωσία

• Πληρωτέο ποσό για επιχειρήσεις που δικαιούνται επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €140

• Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €140                      • Κόστος χωρίς την επιχορήγηση της ΑνΑΔ: €280       

• Ελάχιστος αριθμός θέσεων: 6                Μέθοδος Κατάρτισης: κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Ανάγκη κατάρτισης:

Σε Έκθεση για την Παραγωγικότητα Εργασίας (ΠΕ) στην Κύπρο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων από διεθνείς εκθέσεις, αναφέρεται ότι, μία από τις κύριες αδυναμίες της Κύπρου είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και οι διευθυντικές πρακτικές (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Κέντρο Παραγωγικότητας). Επίσης, σύμφωνα με την Έκθεση Doing Business Report 2018 σε σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον, η Κύπρος κατατάσσεται 53η μεταξύ των 190 χωρών που εξετάζονται, κατάταξη η οποία βασίζεται στην απόσταση της από βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην έρευνα για το βιβλίο τους «Time, Talent and Energy», οι συγγραφείς Eric Garton και Michael Mankins διαπίστωσαν ότι το ¼ των επιχειρήσεων που κατατάσσονται ως κορυφαίες στη μελέτη, απελευθέρωσαν 40% περισσότερη παραγωγική ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω καλύτερων πρακτικών σε σχέση με το χρόνο, το ταλέντο και τη διαχείριση της ενέργειας.

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, για αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού, να εστιάσουμε στη σωστή καθοδήγηση και στα τρία βασικά στοιχεία καλής διευθυντικής πρακτικής, όπως είναι οι στόχοι (και ο βαθμός επιτυχίας τους), η απόδοση (πόσο αποτελεσματικά αξιοποιούνται οι πόροι) και η αποτελεσματικότητα (τι επιτεύχθηκε, συγκριτικά με το τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί). «Συνεργασία σε μία δημιουργική διαδικασία που εμπνέει ώστε να μεγιστοποιήσει την προσωπική και επαγγελματική δυναμική» είναι ο ορισμός για το coaching σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία (International Coaching Federation-ICF).

Το σημαντικότερο κριτήριο απόδοσης ενός προϊσταμένου είναι να καθοδηγεί αποτελεσματικά τους υφισταμένους του εντοπίζοντας τις δυνατότητες τους ώστε να αποδίδουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους και να στοχεύουν στη διεύρυνση των ορίων τους. Η διάκριση των θετικών δεξιοτήτων των υφισταμένων δεν αξιολογείται πάντα από τους επικεφαλής, με αποτέλεσμα να επηρεάζει σημαντικά τόσο την αποτελεσματικότητα της ομάδας όσο και την παραγωγικότητα στο σύνολο της. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξία της ανατροφοδότησης της απόδοσης του προσωπικού, κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται στον βαθμό που χρειάζεται ώστε να έχει ωφέλεια για το άτομο, τόσο για την ορθή αξιοποίηση των ικανοτήτων του όσο και των μη ορθών πρακτικών που ενδεχομένως εφαρμόζει. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο για κανένα μέλος του προσωπικού και όλοι ανεξαιρέτως χρειάζονται την ορθή καθοδήγηση για χρηστή διοίκηση, ψηλή απόδοση και επιτυχία.

Οι ανάγκες κατάρτισης εντοπίζονται στον τρόπο με τον οποίο οι προϊστάμενοι θα καθοδηγήσουν ορθά τους υφισταμένους τους ώστε να επιτύχουν τα τρία βασικά στοιχεία αύξησης της παραγωγικότητας που αναφέρονται πιο πάνω, αξιοποιώντας πρώτα τους ατομικούς πόρους, μετά τη δυναμικής της ομάδας κι έπειτα ολόκληρου του εταιρικού περιβάλλοντος.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους, στελέχη διευθυντικού και εποπτικού επιπέδου, ομαδάρχες και διευθυντές έργων των οποίων αποτελεί καθημερινή πρακτική η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η καθοδήγηση και η αξιολόγηση των υφισταμένων ή νέων μελών της ομάδας τους.

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 1. Διατυπώνουν τις βασικές αρχές της καθοδήγησης
 2. Προσδιορίζουν τον ρόλο και τις βασικές δεξιότητες του καθοδηγητή
 3. Διαχωρίζουν την έννοια του καθοδηγητή από το ρόλο τους σε θέση εργασίας (π.χ. διευθυντής)
 4. Συσχετίζουν τα οφέλη της καθοδήγησης για το άτομο, την ομάδα και την εταιρεία
 5. Διακρίνουν τα θετικά και δυνατά στοιχεία των υφισταμένων τους που θα οδηγήσουν σε υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 1. Αναπτύσσουν προσωπικούς και ομαδικούς στόχους με συνέπεια
 2. Αξιοποιούν τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική επικοινωνία στην ατομική απόδοση
 3. Εφαρμόζουν τις τεχνικές καθοδήγησης και ανατροφοδότησης στους υφισταμένους τους
 4. Εκτελούν τις σωστές αρχές καθοδήγησης με στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων των υφισταμένων
 5. Αιτιολογούν τη σημαντικότητα των προσωπικών στόχων των υφισταμένων σε σχέση με τις προσδοκίες του τμήματος και της εταιρείας
 6. Θέτουν στην πράξη τεχνικές ανάπτυξης, διεύρυνσης και παραγωγικότητας της ομάδας

Σε επίπεδο στάσεων

 1. Δικαιολογούν την προσαρμογή ατομικών χαρακτηριστικών στις συλλογικές ανάγκες
 2. Συνεργάζονται για την αύξηση της ικανοποίησης του υπαλλήλου από την καθοδήγηση
 3. Παρακινούν τη δημιουργία κουλτούρας μάθησης μέσα από την καθοδήγηση
 4. Ενθαρρύνουν περιβάλλον υψηλών αποδόσεων στον εργασιακό χώρο

Περιεχόμενο προγράμματος:

 • Βασικές αρχές της καθοδήγησης
 • Ο ρόλος της καθοδήγησης στην εκπαίδευση του προσωπικού
 • Άτυπο συμφωνητικό της σχέσης καθοδήγησης
 • Προϋποθέσεις για αποτελεσματική εκπαίδευση
 • Αύξηση απόδοσης και παραγωγικότητας
 • Bασικές δεξιότητες στην καθοδήγηση/καθορισμός αποτελεσματικών στόχων
 • Δομή της συζήτησης καθοδήγησης
 • Αρμονική σχέση στην επικοινωνία / GROW model
 • Η σημασία της ανατροφοδότησης
 • Προκλήσεις και δυσκολίες στην καθοδήγηση
 • Καθοδήγηση και ανατροφοδότηση

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Η Μαρία Παναγιώτου κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό στη Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία, είναι Εξειδικευμένη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια και έχει καταρτιστεί στο Coaching και Mentoring. Είναι Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων και παρακολούθησε τα προγράμματα «Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης» και «Ψηφιακές Δεξιότητες του Εκπαιδευτή δια βίου μάθησης». Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου και πλήρες μέρος του European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Είναι εισηγήτρια σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων και συνεδρίων. Έχει εμπειρία στον καθορισμό δεικτών υψηλής απόδοσης (KPIs) και στην καθοδήγηση (coaching) προσωπικού με στόχο την υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα.

 

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΕΚ, KES College

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία

www.training.kes.ac.cy        Τηλ: 22875363      Φαξ: 22756562       Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θα απονεµηθεί από το ΚΕΚ KES College Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όσους από τους συµµετέχοντες θα ολοκληρώσουν µε επιτυχία το πρόγραµµα.

Το ΚΕΚ KES College έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

προδιαγραφές

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]