ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή και Mεθοδολογία Eκτίμησης Eπαγγελματικής Eπικινδυνότητας στους χώρους εργασίας

- Hμερομηνίες: 5 - 6 Νοεμβρίου 2021, KES College, Λευκωσία

- Ώρες: 08:30 - 16:30

- Διάρκεια: 14 ώρες

- Πληρωτέο Ποσό για Επιχειρήσεις που δικαιούνται Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:  €140

- Κόστος πριν την επιχορήγηση: €378

Ανάγκη Κατάρτισης:

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τόσο διότι αυτό επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία, όσο γιατί η διαμόρφωση ασφαλέστερων θέσεων εργασίας δεν ωφελεί μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την επιχείρηση με την αύξηση της παραγωγικότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας καθώς και για την μεθοδολογία στην ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Υπεύθυνοι ασφάλειας και υγείας, επιτροπές και Λειτουργοί ασφάλειας και υγείας, Διευθυντές και Υπεύθυνοι Τμημάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Εκπαιδεύτρια: Έμιλη Νικολάου

Μέθοδος Κατάρτισης:

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με κατά πρόσωπο εκπαίδευση.

Πληροφορίες και Εγγραφές:

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία        

www.training.kes.ac.cy             Τηλ.: 22875737               Φαξ: 22756562            Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

865x300EKTIMISI EPIKIND 

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τους διάφορους κινδύνους που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας.

2. Ερμηνεύουν της απαιτήσεις της Νομοθεσίας για θέματα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας και την εταιρική ευθύνη.

3. Αναγνωρίζουν την αξία και χρησιμότητα της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

4. Εφαρμόζουν μέτρα προστασίας και πρόληψης έναντι των κινδύνων που έχουν εκτιμήσει / αξιολογήσει με σκοπό την μείωση ή/και εξάλειψη τους.

5. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.

6. Εφαρμόζουν τη μεθοδολογία γραπτής εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας.

Σε επίπεδο Στάσεων:

7. Υιοθετούν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που έχουν θέσει για μείωση ή/και εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και πρόληψη ατυχημάτων.

8. Ενθαρρύνουν την κουλτούρα πρόληψης και ευαισθητοποίησης, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και έκτακτων περιστατικών.

Περιγραφή Περιεχομένου Προγράμματος:

  • Νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία. Ο ρόλος του Υπεύθυνου / Λειτουργού Ασφάλειας.

  • Το εργασιακό περιβάλλον: Απεικόνιση χαρακτηριστικών περιπτώσεων εργασιακών χώρων

  • Η έννοια της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, Βασικοί ορισμοί, Ανάλυση επικίνδυνων καταστάσεων, Ανάλυση επικινδυνότητας.

  • Μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Παρουσίαση εντύπου εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Πρακτικές εφαρμογές εκτίμησης επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας.

  • Επαγγελματικές ασθένειες – ορισμοί. Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών – νομοθετικό πλαίσιο

  • Εργατικά ατυχήματα – ορισμοί. Γνωστοποίηση Εργατικών Ατυχημάτων – νομοθετικό πλαίσιο

  • Ρόλος των εμπλεκομένων μερών (εργοδότες – εργοδοτούμενοι) – Συμμετοχικές διαδικασίες.

  • Διερεύνηση Ατυχημάτων.

  • Βλαπτικοί παράγοντες εργασιακού περιβάλλοντος. Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο και ανάλυση μετρήσεων.

  • Επιτροπή Ασφαλείας (Νομοθετικό πλαίσιο, Ρόλος ΕΑ, Σύσταση ΕΑ, Τρόπος Λειτουργίας ΕΑ, Πρακτικά ΕΑ).

  • Πυρασφάλεια (Χημεία της φωτιάς, Δυναμική της φωτιάς και τρόποι εξάπλωσης, Κατηγορίες φωτιάς, Κατηγορίες πυροσβεστήρων, Άλλα πυροσβεστικά μέσα, Προειδοποιητικά μέσα, Εκκένωση).

  • Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης – υποχρεώσεις και καθήκοντα εμπειρογνωμόνων – εξωτερικών υπηρεσιών

  • Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Συμμετοχή εργαζομένων – καθήκοντα)

  • Μέθοδοι αποτροπής του κινδύνου (σημασία συλλογικών – ατομικών μέσων προστασίας).

 

Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Η κα Έμιλη Νικολάου είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου από τον Ιανουάριο 2016. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΒΑ (Master in Business Administration) και μεταπτυχιακού MSc HRM (Master in Human Resources & Operational Behaviour. Επίσης είναι κάτοχος όλων των πιστοποιήσεων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του ολοκληρωμένου προγράμματος Λειτουργού Ασφάλειας & Υγείας. Κατέχει τον τίτλο ΕΣΥΠΠ.

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια πρώτων Βοηθειών από το EFR Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάζεται ως Health, Safety & Human Resources Manager σε Κυπριακή Φαρμακομηχανία. Διδάσκει θέματα της ειδικότητας της.

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

 anad banner6

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy