ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο για βελτίωση της αποδοτικότητας

 

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή, 12/04/2024

Διάρκεια: 7 ώρες

Ώρες εφαρμογής: 08:30 – 16:30

Χώρος Εφαρμογής: KES College, Λευκωσία     Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Πληρωτέο ποσό από δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €140

Κόστος προγράμματος χωρίς επιχορήγηση από την ΑΝΑΔ: €280        Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €140

Ελάχιστος αριθμός θέσεων: 6

 

Ανάγκη κατάρτισης:

Ο Εσωτερικός Έλεγχος βοηθά τον ελεγχόμενο οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, την στρατηγική που έχει θέσει ο οργανισμός και τους στρατηγικούς στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ως αποτέλεσμα επισυμάνεται η ανάγκη για εσωτερικό ελέγχο και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην ανώτερη διοίκηση. Επιπρόσθετα ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιήθει στον προγραμματισμό όσο και στην εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών, απαραίτητων για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τη λειτουργία του Οργανισμού, μέσω της χρήση των βασικών εργαλείων ανάλυσης πληροφοριών, στην κατάρτιση των αναφορών Εσωτερικού Ελέγχου και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων στον Οργανισμό.

Οι καταρτιζόμενοι μετά το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τόσο τις προβλέψεις όσο και τις αναλύσεις εντοπισμού κινδύνων με κριτήριο τις διορθωτικές ενέργειες στο πλάνο της εταιρικής διακυβέρνησης.

Αναμένεται ότι, οι αποκτηθείσες γνώσεις/δεξιότητες θα βοηθήσουν τα υψηλόβαθμα στελέχη να συμβάλουν πιο δραστικά στην αύξηση της αποδοτικότητας της εταιρείας τους, στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, στην αύξηση της κερδοφορίας και της βιωσιμότητας αυτής, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην ανοδική επαγγελματική εξέλιξη των καταρτιζόμενων.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

To πρόγραμμα απευθύνεται στην εσωτερική ομάδα ελεγκτών της εταιρείας και σε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη.

Μέθοδος Κατάρτισης:

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με κατά πρόσωπο εκπαίδευση.

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

1. Να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα μιας Δομής Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στον Οργανισμό / Επιχείρηση, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.
2. Να προσδιορίζουν τα στοιχεία που απαιτείται να περιλαμβάνονται σε έναν εσωτερικό έλεγχο,
βάσει των στόχων της εταιρείας για μια συγκεκριμένη περίοδο.
3. Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου
4. Να διατυπώνουν διορθωτικές αλλαγές
5. Να κατανοούν τις διορθωτικές αλλαγές και την εφαρμογή τους.
6. Να αξιολογούν σε μεταγενέστερο στάδιο την διορθωτική πορεία του οργανισμού
7. Να περιγράφουν το πρωτόκολλο διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
8. Να ερμηνεύουν την απόδοση αποτελεσμάτων της επιχείρησης
9. Να διατυπώνουν τα είδη αναφερόμενων κινδύνων
10. Να αξιολογούν επιχειρηματικούς κινδύνους

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

1. Να καταχωρούν ορθολογικά τα εταιρικά δεδομένα σε συνάρτηση με διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού
2. Να επιλύουν πιθανά προβλήματα που προέρχονται από την ζητούμενη πολιτική στην διαχείριση κινδύνων στον οργανισμό
3. Να διαχειρίζονται τις αλλαγές στην πολιτική του οργανισμού σε επιχειρησιακά θέματα ως αποτέλεσμα εισηγήσεων του εσωτερικού ελέγχου
4. Να τροποποιούν υφιστάμενες διαδικασίες στα τμήματα του οργανισμού για διορθωτικές πρακτικές για αύξηση της αποδοτικότητας
5. Να ερμηνεύουν ορθολογικά τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου για καλύτερο προγραμματισμό των τμημάτων
6. Να υπολογίζουν ορθολογικά τους απαραίτητους πόρους και ανάγκες στα τμήματα του οργανισμού για την σωστή λειτουργία του οργανισμού
7. Να ελέγχουν την αποδοτικότητα των εισηγήσεων του εσωτερικού ελέγχου

Σε επίπεδο στάσεων
1. Να υιοθετούν την κουλτούρα του εσωτερικού ελέγχου για την επιχειρησιακή και οικονομική διαχείριση του οργανισμού
2. Να αντιμετωπίζουν τον ευρύτερο οικονομικό τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία με καλύτερη αντίληψη των οικονομικών δεδομένων
3. Να χειρίζονται την ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου και τους κινδύνους που εντοπίζονται μέσω αυτής
4. Να προσαρμόζονται σε αλλαγές πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με την επιχειρησιακή Διαχείριση
5. Να εκτιμούν την αξία της ορθολογικής επιχειρησιακής διαχείρισης
6. Να εφαρμόζουν τα δεδομένα του εσωτερικού ελέγχου σε συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους που θέτει ο οργανισμός

 

Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Η κα. Παναγιώτα Ιωαννίδου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πτυχίου στη Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική και Οικονομική Διαχείριση από το University of Essex UK. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου. Επίσης, είναι επίσης υποψήφια Διδάκτωρ σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηγεσίας καθώς και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΔ.

Εργάστηκε επιτυχώς στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων για πολλά χρόνια στη θέση CFO σε πολυεθνική εταιρεία αλλά και ως ελεγκτής σε μεγάλο Ελεγκτικό Οίκο. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων σχετικά με το αντικείμενο της. Επιπρόσθετα, έχει παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης για τον τομέα της εκπαίδευσης μέσω των Επιχορηγημένων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργάζεται σαν Λέκτορας σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου διδάσκει θέματα της ειδίκευσής της από το 2021.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Θα απονεµηθεί από το ΚΕΚ KES College Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όσους από τους συµµετέχοντες θα ολοκληρώσουν µε επιτυχία το πρόγραµµα.

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

ANAD

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]