ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

 Ημερομηνία Εφαρμογής: Παρασκευή, 12/04/2024

 Ώρες Εφαρμογής: 08:30 - 15:30              Διάρκεια: 6 ώρες

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά               Τοποθεσία: KES College, Λευκωσία

Πληρωτέο Ποσό για επιχειρήσεις που δικαιούνται Επιχορήγηση από  την ΑνΑΔ: €140

Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €120                       Κόστος πριν την επιχορήγηση: €260      

 Ελάχιστος Αριθμός Θέσεων: 6                Μέθοδος Κατάρτισης: κατά πρόσωπο εκπαίδευση                            

Ανάγκη Κατάρτισης:

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 6 ωρών που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα αποτελούν μέλη της επιτροπής, βάση της Κ.Δ.Π. 238/2021.

Σε ποιους απευθύνεται:

Εκλελεγμένα ή διορισμένα πρόσωπα μέλη της Επιτροπής ασφάλειας.

Στόχοι:

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Κατανομάζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας.
2. Περιγράφουν την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
3. Περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία. Να εντάσσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στις καθημερινές πρακτικές Α&Υ.
4. Περιγράφουν τον τρόπο λειτουργία της επιτροπής ασφάλειας.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

1. Επεξηγούν τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
2. Εφαρμόζουν τη διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων στην Εργασία.
3. Εκτελούν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου.
4. Εφαρμόζουν καλές πρακτικές ασφάλειας κι υγείας.


Σε επίπεδο στάσεων:

1. Παρακινούν τους συναδέλφους τους για υιοθέτηση ασφαλών τρόπων αντιμετώπισης και μείωσης των κινδύνων.
2. Συνεργάζονται με τη διεύθυνση για επισήμανση των κινδύνων σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες (εργασίες σε ύψος, διακίνηση φορτίων, θόρυβος ,πυρκαγιά ,ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι κ.ά.) και να υποδεικνύουν ασφαλείς τρόπους διεξαγωγής τους).
3. Να καλλιεργούν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας.


Περιεχόμενο προγράμματος:


Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

• Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
• Κανονισμοί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
• Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους εργασίας Διαδικασία Εκτίμησης των κινδύνων στην Εργασία
• Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων

Κυριότεροι Κίνδυνοι στην Εργασία

• Κτηριακές εγκαταστάσεις
• Μηχανήματα / εξοπλισμός εργασίας
• Πυρκαγιά\οθόνες οπτικής απεικόνισης
• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
• Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
• Ηλεκτρισμός
• Θόρυβος - δονήσεις
• Εργασίες σε ύψος
• Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμησης των Κινδύνων

• Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμησης των ΚινδύνωνΜετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Ο Μιχαλάκης Θεοδότου είναι κάτοχος του Τίτλου MA Industrial Relations and Health and Safety (Middlesex University). Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ από το 2015 και ΕΞΥΠΠ από το 2007.

Διετέλεσε Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 2002 -2019. Επίσης διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2012 και Γραμματέας Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2016 - 2018. Στον ερευνητικό τομέα έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ως ειδικός ερευνητής στα πιο κάτω εξειδικευμένα προγράμματα.

Συγγραφή μέρους εγχειριδίου για την εκτίμηση του κινδύνου στο Τραπεζικό Τομέα στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO «TRIA» 2006-2007. Πρόγραμμα OIRA: Expert στην προετοιμασία του διαδραστικού Εργαλείου OIRA για την Εκπαίδευση (2014-2015). Έρευνα ΣΑΥΚ για το Εργασιακό Άγχος 2014-2015. Έρευνα ΣΑΥΚ με θέμα Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες 2016-2017. Είναι εθελοντής στο Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών.

 

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΕΚ, KES College

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία

www.training.kes.ac.cy    Τηλ: 22875363    Φαξ: 22756562     Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Με τη λήξη του προγράμματος θα απονεμηθεί από το ΚΕΚ KES College Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όσους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Το ΚΕΚ KES College έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Λογότυπο ΑνΑΔ για έγκριση Προδιαγραφών gr SYNHTHI col 2

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]