ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαίδευση Υπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

- Ημερομηνίες: 20/12/2021 - 21/01/2022, ΚES Cοllege, Λευκωσία

- Ώρες: 08:30 - 16:30

- Διάρκεια: 35 ώρες

- Πληρωτέο ποσό από δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €270

- Κόστος πριν την Επιχορήγηση: €865

 

Ανάγκη Κατάρτισης: 

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τόσο διότι αυτό επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία, όσο γιατί η διαμόρφωση ασφαλέστερων θέσεων εργασίας δεν ωφελεί μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την επιχείρηση με την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο εργοδότης έχει  νομική υποχρέωση να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα οριζόμενα πρόσωπα ΕΣΥΠΠ. Επίσης την ίδια υποχρέωση έχουν οι αυτοεργοδοτούμενοι ή οι ίδιοι οι εργοδότες οι οποίοι θα διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης.

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 35 ωρών καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες της εκπαίδευσης που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Οριζόμενα πρόσωπα από τον εργοδότη  ή αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδότες που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Πληροφορίες και Εγγραφές:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία         

www.training.kes.ac.cy             Τηλ: 22875737               Φαξ: 22756562               Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ekpedefsi ip mesaia

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Να αναγνωρίζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας.

2. Να περιγράφουν τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας.

3. Να περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ σε θέματα πυρόσβεσης, πυρασφάλειας και εκκένωσης του εργασιακού χώρου.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

1. Ενημέρωση για τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.

2.  Ενημέρωση για τη σημασία χρησιμοποίησης ΜΑΠ στους χώρους εργασίας.

Σε επίπεδο Στάσεων:

1.  Εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης ή μείωσης των κινδύνων.

2.  Επισήμανση των κινδύνων σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες (εργασίες σε ύψος, διακίνηση  φορτίων,

     προσώπων και οχημάτων κ.ά.)

Μέθοδος Κατάρτισης:

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με κατά πρόσωπο εκπαίδευση.

Περιγραφή Περιεχομένου Προγράμματος:

Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

Λόγοι εισαγωγής ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας.

Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, Πολιτική για την ασφάλεια και υγεία, Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας.

Πυραμίδα ατυχημάτων, Εργατικά ατυχήματα, γνωστοποίηση/καταγραφή, Επαγγελματικές ασθένειες-επιτήρηση της υγείας των εργαζομένων. Συνέπειες (κόστος ανθρώπινης ζωής-κοινωνικό κόστος), Ανάλυση παραδειγμάτων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Εκτίμηση των κινδύνων, Διαδικασία Εκτίμηση Κινδύνων, Πυρασφάλεια και Εκτίμηση των κινδύνων από πυρκαγιά.

Παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, περιορισμός στον κίνδυνο έναρξης και επέκτασης πυρκαγιάς, ασφάλεια των ενοίκων. Μέσα διαφυγής, κρίσιμη κατάσταση για τους ενοίκους σε κτήριο που καίγεται, διαφυγή ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σχέδια δράσης και έκτακτης ανάγκης, κατάσβεση πυρκαγιάς.

Επισήμανση κινδύνων ένεκα σεισμού και άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών και τρόποι αντιμετώπισης ή μείωσης των κινδύνων.

Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και εκκένωσης των χώρων, συγκρότηση ομάδων πυροπροστασίας, καθήκοντα υπευθύνων και ομάδων. Εκπαίδευση και εκσυγχρονισμός σχεδίων.        

Ασφάλεια & Υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος.

Εργασίες σε ύψος (ικριώματα, κλίμακες, ανυψωτικά μηχανήματα). Εκτίμηση κινδύνων πτώσης από ύψος. Κώδικας Πρακτικής  για εργασίας σε Ύψος.          

Διακίνηση φορτίων, Διακίνηση φορτίων με τα χέρια και διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα. Ορθοί τρόποι μεταφοράς φορτίου, χαρακτηριστικά φορτίου, ικανότητες ατόμου, κίνδυνοι για το μυοσκελετικό σύστημα.  

Διακίνηση προσώπων και οχημάτων, Διάδρομοι, οδοί και διακίνηση προσώπων και οχημάτων. Εκπαίδευση, οδηγίες χειριστών και οδηγών μηχανημάτων/οχημάτων, ευστάθεια εδάφους, προστασία τρίτων προσώπων, έξοδοι από το εργοτάξιο, συνεργασία με αρμόδιες αρχές, συντήρηση και αρχείο συντήρησης μηχανημάτων.

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), Είδη ΜΑΠ, Κυπριακά, Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζομένων,  Κριτήρια επιλογής, εκτίμηση κινδύνου για την επιλογή, οδηγίες προς τους εργαζόμενους, Χρήση, αποθήκευση, συντήρηση.

Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας, Βασικές Νομοθετικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών, Κτηριακές Εγκαταστάσεις - διαρρύθμιση μηχανημάτων στο χώρο, ηλεκτρική εγκατάσταση, περιπτωσιακή μελέτη λανθασμένων και σωστών παραδειγμάτων.

Περιγραφή Μηχανολογικών Εξοπλισμών σε επιλεγμένους βιομηχανικούς κλάδους όπως π.χ κατασκευαστική βιομηχανία, ξενοδοχειακή βιομηχανία, επεξεργασία και παραγωγή τροφίμων, χημική βιομηχανία, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ.

Ανάλυση Μηχανικών Κινδύνων και εργατικών ατυχημάτων, Οδηγίες ασφαλούς εργασίας και μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων

Υποχρεώσεις κατασκευαστών, Φορητές συσκευές και εργαλεία χειρός, Σήμανση CE, Συντήρηση μηχανημάτων/κίνδυνοι από τη συντήρηση.      

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι, Σύστημα ηλεκτροδότησης στη Κύπρο, Αναφορά στους κανονισμούς συρμάτωσης που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Προστατευτικά μέσα (MCBs, RCDs, MCCBs, RCBOs), Τρόπος λειτουργίας του RCD σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, Γειώσεις και ισοδυναμική ζώνη, Πως συμβαίνει μια ηλεκτροπληξία, Ηλεκτρολογικές πυρκαγιές, Πως αναγνωρίζεις τους κινδύνους, Πως εκτιμάς την επικινδυνότητα, Πως ελέγχεις του κινδύνους, Πως εργάζεσαι με ασφάλεια.

Ψυχοσωματικοί Κίνδυνοι, Ψυχοκοινωνικοί  Κίνδυνοι στο Χώρο εργασίας, Άγχος/Παράγοντες κινδύνου, Στρες, Εξουθένωση, Μετατραυματικό Άγχος, Παρενόχληση.

Εργονομία – Μυοσκελετικές Παθήσεις, Τι είναι η εργονομία, Τι είναι οι μυοσκελετικές παθήσεις Βασικές αρχές Εργονομίας, Σκοποί και Στόχοι Εργονομίας.

Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες, Είδη Χημικών και Βιολογικών Παραγόντων.

Φυσικοί παράγοντες, Θόρυβος (χαρακτηριστικά θορύβου, οριακές τιμές έκθεσης, επιπτώσεις στον οργανισμό, όργανα μέτρησης, μέτρα προστασίας (τεχνικά, οργανωτικά, ΜΑΠ).

Θερμικό φορτίο (μηχανισμός θερμορύθμισης του σώματος, μετρήσεις και οριακές τιμές Διορθωμένης Ενεργούς Θερμοκρασίας, επιπτώσεις στην υγεία από εργασία σε ψυχρό και θερμό εργασιακό περιβάλλον, μέτρα (τεχνικά-οργανωτικά) προστασίας, Κώδικας Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση εργαζομένων).

Κραδασμοί (τύποι δονήσεων, επιπτώσεις στην υγεία, όργανα μετρήσεις και οριακές τιμές έκθεσης, μέτρα προστασίας).

Ακτινοβολία (είδη ακτινοβολίας, επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς, όργανα μετρήσεις και οριακές τιμές έκθεσης, μέτρα προστασίας).

Αερισμός (ποιότητα εσωτερικού αέρα, ρυθμός εναλλαγών αέρα, ρυπογόνοι παράγοντες – καπνός, διοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, φορμαλδεϋδη, πτητικές οργανικές ενώσεις κ.ά – επίπεδα υγρασίας, επιπτώσεις στον οργανισμό, μέτρα προστασίας.  

Φωτισμός (τιμές εντάσεως φωτισμού, μετρήσεις, επιπτώσεις από εργασία σε οπτικά επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον, μέτρα προστασίας.

Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης, Νομοθεσία, Προβλήματα υγείας που έχουν σχετιστεί με χρήση ΟΟΑ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας, Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν όλοι οι χώροι εργασίας, Βασικές αρχές Επιθεώρησης χώρων εργασίας, Σκοπός επιθεωρήσεων, Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας, Η σημασία τήρησης αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.

Εκτίμηση των κινδύνων (πρακτική εξάσκηση), Παραδείγματα γραπτών εκτιμήσεων κινδύνων σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (πρακτική εξάσκηση).

Εκτίμηση κινδύνου σε γραφειακές εργασίες (πρακτική εξάσκηση).

Εκτίμηση κινδύνου σε βοηθητικές ή τεχνικές εργασίες (πρακτική εξάσκηση). Ακτινοβολία (είδη ακτινοβολίας, επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς, όργανα μετρήσεις και οριακές τιμές έκθεσης, μέτρα προστασίας).

Αερισμός (ποιότητα εσωτερικού αέρα, ρυθμός εναλλαγών αέρα, ρυπογόνοι παράγοντες – καπνός, διοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, φορμαλδεϋδη, πτητικές οργανικές ενώσεις κ.ά – επίπεδα υγρασίας, επιπτώσεις στον οργανισμό, μέτρα προστασίας.  

Φωτισμός (τιμές εντάσεως φωτισμού, μετρήσεις, επιπτώσεις από εργασία σε οπτικά επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον, μέτρα προστασίας.     

Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης, Νομοθεσία, Προβλήματα υγείας που έχουν σχετιστεί με χρήση ΟΟΑ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας, Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν όλοι οι χώροι εργασίας, Βασικές αρχές Επιθεώρησης χώρων εργασίας, Σκοπός επιθεωρήσεων, Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας, Η σημασία τήρησης αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.

Εκτίμηση των κινδύνων (πρακτική εξάσκηση), Παραδείγματα γραπτών εκτιμήσεων κινδύνων σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (πρακτική εξάσκηση).

Εκτίμηση κινδύνου σε γραφειακές εργασίες (πρακτική εξάσκηση).

Εκτίμηση κινδύνου σε βοηθητικές ή τεχνικές εργασίες (πρακτική εξάσκηση).

Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Η κα Έμιλη Νικολάου είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου από τον Ιανουάριο 2016. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΒΑ (Master in Business Administration)  και μεταπτυχιακού MSc HRM (Master in Human Resources & Operational Behaviour. Επίσης είναι κάτοχος όλων των πιστοποιήσεων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του ολοκληρωμένου προγράμματος Λειτουργού Ασφάλειας & Υγείας. Κατέχει τον τίτλο ΕΣΥΠΠ.

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια πρώτων Βοηθειών από το EFR Ηνωμένου Βασιλείου.  Εργάζεται ως Health, Safety & Human Resources Manager σε Κυπριακή Φαρμακευτική Εταιρεία. Διδάσκει θέματα της ειδικότητας της.

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

 

 anad banner2

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy