ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Διαδρομή 1

Εξ αποστάσεως – Ηλεκτρονική Μάθηση (On line training)

 • Ημερομηνίες: 5 Νοεμβρίου 2021 - 12 Μαρτίου 2022
 • Ημέρες και ώρες εφαρμογής: Παρασκευές 16:30 - 21:00 και Σάββατα 9.00-14.30
 • Διάρκεια: 84 ώρες
 • Γλώσσα: Ελληνικά ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
 • Πληρωτέο ποσό από δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €420
 • Κόστος πριν την Επιχορήγηση: €1848

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Λεωφ. Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία

https://training.kes.ac.cy     Τηλ: 22875737     Φαξ: 22756562     Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

To πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή εκπαιδευτική πείρα και θα ήθελαν να καταρτιστούν για να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης μέσω της Διαδρομής 1 για να πιστοποιηθούν ως Eκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.

Ανάγκη κατάρτισης:

H εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον κάθε ένα οργανισμό, διότι αποτελεί εγγύηση για ποιοτική ανάπτυξη ή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, KEK KES College αναγνωρίζει ότι οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε θέματα μάθησης και διδασκαλίας ενηλίκων και ως εκ τούτου προτείνει το πρόγραμμα αυτό με σκοπό την κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων στη βάση του προτύπου της ΑνΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5». Στο πλαίσιο του προτύπου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε τέσσερεις τομείς εργασίας, όπως: (α) Διάγνωση αναγκών κατάρτισης, (β) Σχεδιασμός προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης, (γ) Υλοποίηση προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης και (δ) Αξιολόγηση προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης. To πρόγραμμα αφορά υποψήφιους εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν εκπαιδευτική πείρα και θα ήθελαν να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.

ekp

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 (σε επίπεδο Γνώσεων)

 • Αναφέρουν τις βασικές αρχές θεωριών εκπαίδευσης ενηλίκων.

 • Περιγράφουν τον ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων  στην επαγγελματική κατάρτιση.

 • Εντοπίζουν πηγές για διάγνωση των ευρύτερων αναγκών κατάρτισης τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

 • Διακρίνουν προβλήματα στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

 • Εντοπίζουν θεματικούς τομείς αναγκών κατάρτισης σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο.

 • Αναφέρουν τεχνικές συλλογής στοιχείων κατά τη διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών.

 • Ονομάζουν κριτήρια ομαδοποίησης αναγκών κατάρτισης.

 • Κατονομάζουν τα είδη ανάλυσης των αποτελεσμάτων κατά τη συλλογή στοιχείων για τις ατομικές ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζόμενων.

(σε επίπεδο Δεξιοτήτων)

 • Σχεδιάζουν ερωτηματολόγια για διάγνωση ατομικών αναγκών κατάρτισης.

 • Εφαρμόζουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες τεχνικές συλλογής στοιχείων.

 • Αναλύουν με ποσοτικές, ποιοτικές ή και στατιστικές τεχνικές τα δεδομένα κατά τη διερεύνηση των ατομικών αναγκών κατάρτισης των καταρτιζόμενων.

 • Διατυπώνουν σκοπό κατάρτισης με σαφήνεια, συντομία και περιεκτικότητα.

 • Διατυπώνουν μετρήσιμους στόχους κατάρτισης.

 • Αναλύουν και να οργανώνουν το περιεχόμενο κατάρτισης σε ενότητες.

 • Σχεδιάζουν την εναρκτήρια και την καταληκτική συνάντηση ενός προγράμματος κατάρτισης.

 • Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τη μέθοδο κατάρτισης.

 • Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τις τεχνικές κατάρτισης.

 • Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τα μέσα κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν.

 • Επιλέγουν τα υλικά κατάρτισης.

 • Εφαρμόζουν τις αρχές τοποθέτησης μέσων κατάρτισης.

 • Διαρρυθμίζουν ανάλογα τον χώρο κατάρτισης διασφαλίζοντας την ελάχιστη επιφάνεια χώρου ανά άτομο στην αίθουσα κατάρτισης.

 • Ελέγχουν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα κατά τη λειτουργία των μέσων κατάρτισης.

 • Υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στη βάση αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων.

 • Υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων διασφαλίζοντας τις κατά περίπτωση κατάλληλες συνθήκες κατάρτισης.

 • Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης και εμψύχωσης της ομάδας.

 • Δημιουργούν εποικοδομητικό κλίμα μάθησης.

 • Διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο διδασκαλίας.

 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την προφορική επικοινωνία.

 • Χρησιμοποιούν αποδοτικά τη γλώσσα του σώματος.

 • Προσαρμόζουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζόμενων.

 • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο τύπο ή τύπους αξιολόγησης.

 • Αναπτύσσουν εργαλεία αξιολόγησης επιλέγοντας τους κατάλληλους άξονες αξιολόγησης, τύπους ερωτήσεων και κλίμακες μέτρησης.

 • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης.

 • Επεξεργάζονται τα ευρήματα της αξιολόγησης.

 • Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους αποδέκτες.

 (σε επίπεδο Στάσεων)

 • Εκτιμούν το έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων.

 • Επιδεικνύουν προθυμία να διδάσκουν με νέες τεχνικές διδασκαλίας.

 • Ενθαρρύνουν άλλους συνάδελφούς τους για κατάρτιση σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη βάση του προτύπου ΕΕΚ5 της ΑνΑΔ.

 • Αποδέχονται σχόλια προς βελτίωση της διδασκαλίας τους.

 

Πιστοποίηση της κατάρτισης:

 • Με τη λήξη του προγράμματος θα δίνεται «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» από το  KEK KES COLLEGE.

 • Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησή τους από την ΑνΑΔ για την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF – Επίπεδο 5».

 

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

861X253 ANAD 783x108

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy