ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης (Μεσαίας Διάρκειας)

Ημερομηνίες Εφαρμογής: Θα ανακοινωθούν σύντομα

Ώρες Εφαρμογής: 09:00 - 12:15                    Διάρκεια: 45 ώρες

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά                    Μέθοδος Κατάρτισης: Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση

Πληρωτέο Ποσό για Επιχειρήσεις που δικαιούνται Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €350

Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €900                             Κόστος χωρίς την Επιχορήγηση: €1250

Ελάχιστος Αριθμός Θέσεων: 6        

Ανάγκη κατάρτισης:

Η ανάγκη προσφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος προκύπτει από τη διαπίστωση ότι  πεπειραμένοι υποψήφιοι, αλλά και πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης EEK5 δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες διδασκαλίας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν εμπειρία μόνο στην κατά πρόσωπο εκπαίδευση και το έλλειμμα διαφάνηκε εντονότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επομένως σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης, καθώς και σε πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης ώστε να είναι ικανοί να προσφέρουν τα προγράμματά τους με τη μέθοδο της  σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης και την ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Επίσης το πρόγραμμα είναι απαραίτητο γιατί προσφέρει ευελιξία στις μεθόδους κατάρτισης, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσεων ή άλλων εκτάκτων καταστάσεων και διασφαλίζει την απρόσκοπτη προσφορά των υπηρεσιών των συμμετεχόντων ανεξάρτητα συνθηκών και τους προσφέρει υπεροχή, καλύτερη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και αυξημένη αποδοτικότητα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Εκπαιδευτικούς Πανεπιστημίων, Κολλεγίων, Επαγγελματικών σχολών, Φροντιστηρίων, Επιμορφωτικών κέντρων και σε Εκπαιδευτές ενηλίκων. Επίσης σε Διευθυντές, Υπεύθυνους Κατάρτισης και Διοικητικά στελέχη Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων/ΚΕΚ. 

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Διακρίνουν τη σύγχρονη από την ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση
 2. Ορίζουν τη μικτή μάθηση και τα μέρη της
 3. Να αντιστοιχούν τις τεχνικές έρευνας με τα εργαλεία συλλογής δεδομένων
 4. Συντάσσουν τους στόχους του προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
 5. Διασυνδέουν τους στόχους με δείκτες αξιολόγησης
 6. Ορίζουν το ψηφιακό περιβάλλον
 7. Ονομάζουν τις γνωστότερες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης
 8. Απαριθμούν τα εργαλεία/μέσα κατάρτισης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
 9. Συσχετίζουν τις αρχές της τροπικότητας, της πολυμεσικότητας και της εξατομίκευσης με τη δόμηση του εκπαιδευτικού υλικού
 10. Αναφέρουν τις διαδραστικές τεχνικές διδασκαλίας στην ψηφιακή εκπαίδευση
 11. Προσδιορίζουν τη διαφορά διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης
 12. Αναγνωρίζουν τη σημασία της ανατροφοδότησης με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων στην εκπαίδευση ενηλίκων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Σχεδιάζουν ηλεκτρονικά εργαλεία συλλογής στοιχείων
 2. Διενεργούν μέσω της τεχνολογίας τη διερεύνηση αναγκών κατάρτισης
 3. Αξιολογούν την ποιότητα των διαδικτυακών πλατφόρμων τηλεκπαίδευσης (ΔΠΤ)
 4. Χρησιμοποιούν τις έξυπνες εφαρμογές ΔΠΤ στο κινητό τους τηλέφωνο
 5. Αξιοποιούν διδακτικά τις σύγχρονες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης
 6. Συντάσσουν σχέδιο μαθήματος για προγράμματα τηλεκπαίδευσης
 7. Δομούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μετασχηματίζοντας το συμβατικό
 8. Εφαρμόζουν την αρχή της τροπικότητας στην κατασκευή του ηλεκτρονικού υλικού
 9. Αναρτούν υλικό στις πλατφόρμες
 10. Διαμοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό & έγγραφα στις πλατφόρμες
 11. Επιλέγουν τεχνική διδασκαλίας ανάλογα με τον τομέα εργασίας του επαγγελματικού πεδίου εφαρμογής
 12. Τεκμηριώνουν την επιλογή των τεχνικών διδασκαλίας τους σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης
 13. Διαμοιράζουν τους συμμετέχοντες σε υποομάδες στις πλατφόρμες
 14. Προβάλουν video στην τηλεκπαίδευση
 15. Αξιοποιούν διδακτικά περιβάλλοντα προσομοίωσης
 16. Υλοποιούν τηλεψηφοφορίες μέσω των polls στις πλατφόρμες
 17. Επικοινωνούν μέσω του chat
 18. Εμπλέκουν ενεργητικά τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική μάθηση
 19. Διαμορφώνουν ευχάριστο και συμμετοχικό κλίμα μάθησης αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας
 20. Ελέγχουν την ένταση της φωνής τους και την εκφορά του λόγου κατά την ψηφιακή διδασκαλία
 21. Ενσωματώνουν ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης στις πλατφόρμες
 22. Αξιολογούν τις δραστηριότητες με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ανατροφοδότησης & αυτορρύθμισης.

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Αισθάνονται υπεύθυνοι για την ατομική τους πρόοδο και την επίτευξη των στόχων τους
 2. Συνεργάζονται ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συμμετεχόντων
 3. Εκτιμούν τις αναδυόμενες ψηφιακές τους ικανότητες
 4. Ευαισθητοποιηθούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
 5. Αυτορυθμίζονται αποφεύγοντας συναισθηματικές και λεκτικές εκρήξεις στα ηλεκτρονικά μέσα/εργαλεία/πλατφόρμες
 6. Υιοθετήσουν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας του εκπαιδευτή ενηλίκων και στο ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης και μάθησης.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Τηλεμάθησης

 • Εργαλεία Ηλεκτρονικής Μάθησης (LMS) & Ψηφιακό Περιβάλλον
 • Παρουσίαση πλατφόρμας Zoom
 • Διδακτική αξιοποίηση εργαλείων στο Zoom
 • Παρουσίαση πλατφόρμας Microsoft Teams
 • Διδακτική αξιοποίηση εργαλείων στο Microsoft Teams
 • Παρουσίαση πλατφόρμας BigBlueButton
 • Διδακτική αξιοποίηση εργαλείων στο BigBlueButton
 • Παρουσίαση πλατφόρμας Cisco Webex
 • Διδακτική αξιοποίηση εργαλείων στο Cisco Webex
 • Χρήση εργαλείων πίνακα whiteboard
 • Δημιουργία δωματίων συνεργασίας (break out rooms)
 • Επικοινωνία μέσω chat/Τηλεψηφοφορίες μέσω polling
 • Αξιοποίηση quizzes / Αξιοποίηση learning games (Kahoot, Padlet & flashcards)
 • Εργαλεία ανατροφοδότησης & αυτορρύθμισης (Rubricks, σενάρια αυτοαξιολόγησης, ιστολόγια, wikis, e-εννοιολογικοί χάρτες, e-portfolios)

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Η Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι Επ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχει ως επιστημονική συνεργάτιδα/υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα και διδάσκει προγράμματα κατάρτισης Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΔ στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΕΚ, KES College

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία

www.training.kes.ac.cy      Τηλ: 22875363    Φαξ: 22756562   Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης 3

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]