ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023

Διάρκεια: 7 ώρες          Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Ώρες εφαρμογής: 08.30 – 16.30 

Πληρωτέο ποσό για επιχειρήσεις που δικαιούνται επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €140

Κόστος χωρίς την επιχορήγηση της ΑνΑΔ: €259                       Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €119

Ο ελάχιστος αριθμός θέσεων είναι 6.                     Ο μέγιστος αριθμός θέσεων είναι 25.

 

Πληροφορίες και Εγγραφές:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία

www.training.kes.ac.cy     Τηλ: 22875363    Φαξ: 22756562      Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ανάγκη κατάρτισης:

Υπάρχει ανάγκη για ορθή ενημέρωση και επεξήγηση των κυριότερων νόμων και των σχετικών τροποποιήσεων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις καθώς και για την πρακτική εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις, μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών. Επίσης θα αναλυθούν αποφάσεις του δικαστηρίου με υποθέσεις που εμπίπτουν στην εργατική νομοθεσία.

Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν τρέχοντα προβλήματα στον εργασιακό χώρο.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, καθώς και σε υπεύθυνους Λειτουργούς για τα εργασιακά θέματα στις επιχειρήσεις τους και λογιστές  

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Θα γνωρίζουν επίσης τους ρόλους και την εξουσία των επιθεωρητών εργασίας
 2. Να αντιληφθούν πότε δημιουργείτε η σχέση εργοδότη –εργοδοτούμενου έστω και εάν δεν συνάψουν συμφωνία εργοδότησης
 3. Να γνωρίζουν τις αποφάσεις του δικαστηρίου εργατικού διαφορών σε σχετικές υποθέσεις.

Επίπεδο γνώσεων:

 1. Να κατονομάζουν τις βασικές πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας.
 2. Να περιγράφουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
 1. Να απαριθμούν τις πρόνοιες των Νόμων περί Τερματισμού Απασχόλησης, Ετησίων Αδειών, Γονικής Άδειας, Μητρότητας, Κατώτατου Μισθού κ.α

Επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο εφαρμογής των άρθρων της Νομοθεσίας 
 2. Να επεξηγούν σωστά στο προσωπικό της επιχείρησης τις πρόνοιες των Νομοθεσιών
 3. Να διασφαλίζουν ομαλές εργατικές σχέσεις στην επιχείρηση τους μέσω σωστής εφαρμογής των προνοιών των σχετικών Νομοθεσιών και κανονισμών.

Επίπεδο στάσεων:

 1. Να συνεργάζονται εποικοδομητικά και να εισηγούνται στον εργοδότη την έγκαιρη υιοθέτηση νόμιμων μέτρων που απορρέουν από την εργατική Νομοθεσία.
 2. Να αντικρούουν με επιτυχία τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
 3. Να παρακινούν για ανάπτυξη κουλτούρας υγειών εργασιακών σχέσεων στην επιχείρηση
 4. Να συνεργάζονται με τους επιθεωρητές εργασίας.

Περιεχόμενο προγράμματος:

Βασικές πρόνοιες των Νομοθεσιών

 1. Τερματισμός απασχόλησης
 2. Νομοθεσία /παραδείγματα/ αποφάσεις Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών
 3. Πλεονασμός
 4. Δικαιώματα απολυμένων  (Υπολογιστής προειδοποίησης / αποζημιώσεις εργαζομένων )
 5. Επεξήγηση, μέσα από πραγματικές υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, τόσο για τον πλεονασμό όσο και για τον τερματισμό της απασχόλησης.

Νομοθεσίες περί διαφόρων μορφών αδειών

 1. Περί Προστασίας της Μητρότητας
 2. Περί Προστασίας της Πατρότητας
 3. Νόμος για ετήσια Άδεια με Απολαβές
 4. Συσσώρευση ετήσιας άδειας
 5. Νόμος για γονική Άδεια και Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας.
 6. Χρόνος και τρόπος λήψης της ετήσιας και γονικής άδειας
 7. Προειδοποίηση, άρνηση χορήγησης και μετάθεση της άδειας
 8. Τερματισμός της άδειας από τον εργοδότη
 9. Χορήγηση άδειας για λόγους ανωτέρας βίας
 10. Πρακτική εξάσκηση

Νομοθεσία περί κατώτατου μισθού

 1. Ορισμός Κατώτατου Μισθού
 2. Κάλυψη επαγγελμάτων
 3. Ύψος κατώτατου μισθού
 4. Μισθός σε σχέση με ώρες εργασίας
 5. Ρύθμιση Νόμου
 6. Αμοιβή για μαθητεία

Eπιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης

 1. Νόμος και Κανονισμοί για εργασία μέσω επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης
 2. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης – Δανεισμός εργοδοτουμένων
 3. Προστασία των προσωρινά απασχολούμενων
 4. Συμβάσεις επιχειρήσεων προσωρινής Απασχόλησης
 5. Διάρκεια παραχώρησης – ευθύνη
 6. Όροι εργασίας και απασχόλησης
 7. Μηχανισμός ελέγχου και παρακολούθηση

Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Ο Μιχαλάκης Θεοδότου είναι κάτοχος του Τίτλου MA Industrial Relations and Health and Safety (Middlesex University). Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ από το 2015 και ΕΞΥΠΠ από το 2007.

Διετέλεσε Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 2002 -2019. Επίσης διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2012 και Γραμματέας Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2016 - 2018. Στον ερευνητικό τομέα έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ως ειδικός ερευνητής στα πιο κάτω εξειδικευμένα προγράμματα.

Συγγραφή μέρους εγχειριδίου για την εκτίμηση του κινδύνου στο Τραπεζικό Τομέα στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO «TRIA» 2006-2007. Πρόγραμμα OIRA: Expert στην προετοιμασία του διαδραστικού Εργαλείου OIRA για την Εκπαίδευση (2014-2015). Έρευνα ΣΑΥΚ για το Εργασιακό Άγχος 2014-2015. Έρευνα ΣΑΥΚ με θέμα Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες 2016-2017. Είναι εθελοντής στο Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα απονεμηθεί από το ΚΕΚ KES College Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όσους από τους συµµετέχοντες θα ολοκληρώσουν µε επιτυχία το πρόγραµµα.

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

Το ΚΕΚ KES College έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

προδιαγραφές

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy