ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής για Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

- Ημερομηνίες: Β' Εξάμηνο 2023

- Τοποθεσία: KES College, Λευκωσία

- Ώρες: 08:30 - 16:30

- Διάρκεια: 14 ώρες

- Πληρωτέο Ποσό για Επιχειρήσεις που δικαιούνται Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:  €160

- Κόστος πριν την επιχορήγηση: €398

Ανάγκη Κατάρτισης:

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα  ζούμε σε ένα  παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου  οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη θα πρέπει να προσαρμοστούν στις σύγχρονες πρακτικές οικονομικής διαχείρισης καθώς και στην υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής, η οποία θα μεγιστοποιεί τα οφέλη τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, διευθυντές, οικονομικούς αναλυτές και προσωπικό  λογιστηρίων,  μέσα στα πλαίσια συλλογικής προσπάθειας ανάπτυξης των προοπτικών τους. 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Εκπαιδευτής: Δημήτρης Δημητρίου, Kαθηγητής και  λέκτορας λογιστικής και χρηματοοικονομικών.

Μέθοδος Κατάρτισης:

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με κατά πρόσωπο εκπαίδευση.

Πληροφορίες και Εγγραφές:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΕΚ, KES College

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία         

www.training.kes.ac.cy             Τηλ: 22875363               Φαξ: 22756562               Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

865x300

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

1.  Αναγνωρίζουν το κόστος της ανυπαρξίας πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου πιστώσεων.

2.  Διαβάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης τους και των πελατών τους.

3.  Εξηγούν το κόστος κεφαλαίου χρηματοδότησης των πελατών τους.

4.  Κατανοούν την πιστοληπτική φερεγγυότητα των πελατών τους.

5.  Περιγράφουν την κατάλληλη πιστωτική πολιτική για την επιχείρηση τους.

6.  Γνωρίζουν τις νομικές υποχρεώσεις εκδόσεις τιμολογίων πώλησης.

7.  Κατανοούν τα οφέλη της εφαρμογής  ηλεκτρονικών πιστωτικών  μοντέλων.

8.  Παρουσιάζουν την οικονομική ανάλυση της πορείας της επιχείρησης τους.

9.  Διακρίνουν την εμπορική και ταμειακή  έκπτωση και την επίδραση τους στη πιστωτική πολιτική.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

1.  Υπολογίζουν το κόστος ανυπαρξίας πιστωτικής πολιτικής

2.  Παρακολουθούν την ρευστότητα της επιχείρησης τους και των πελατών τους.

3.  Υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου για την χρηματοδότηση των πελατών τους.

4.  Κατατάσσουν, δια μέσω κριτήριων, τους πελάτες σε κατηγορίες φερεγγυότητας.

5.  Προσδιορίζουν το πιστωτικό όριο με βάση ποιοτικά, ποσοτικά και εμπορικά στοιχεία.

6.  Παρακολουθούν  την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης τους και να παίρνουν διορθωτικά μέτρα..

7.  Εφαρμόζουν σύγχρονες εισπρακτικές διαδικασίες και ηλεκτρονικά μοντέλα.

8.  Εφαρμόζουν και αναλύουν λογιστικούς δείκτες για τη λήψη αποφάσεων.

9.  Εκδίδουν σωστά νομικά τιμολόγια για αποφυγή προβλημάτων.

10. Στοχοθετούν με κριτήριο τις οικονομικές αναλύσεις της εταιρείας τους

Σε επίπεδο Στάσεων:

1.  Υιοθετήσουν θετική στάση εφαρμογής πιστωτικής πολιτικής για τους πελάτες.

2.  Εκτιμούν την σημαντικότητα της ορθής χρηματοδοτικής πολιτικής για τους πελάτες.

3.  Υιοθετούν θετική στάση εφαρμογής των νέων πρακτικών πιστωτικής πολιτικής.

Περιγραφή Περιεχομένου Προγράμματος:

Πίστωση & πιστωτικός κίνδυνος, πίστωση  και πιστωτική πολιτική. Πιστωτικός κίνδυνος & οι πρακτικές των κυπριακών επιχειρήσεων. Συνέπειες της ανυπαρξίας πιστωτικής πολιτικής.

Δημιουργία και εφαρμογή πιστωτικής  πολιτικής, Επιχειρηματικό σχέδιο – οδικός χάρτης. Νομικά στοιχεία τιμολογίων. Παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τους όρους πίστωσης. Λήψη μέτρων για πελάτες οι οποίοι ξεπερνούν τα πιστωτικά όρια.

Μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου, Διαβάθμιση και μέτρηση πιστωτικού κινδύνου. Υπολογισμός κόστους  απαιτήσεων – εισπρακτέων. Πρακτική εξάσκηση. Είδη εκπτώσεων και η επίδραση τους στην πιστωτική πολιτική. Πρακτόρευση (factoring) και ασφάλιση απαιτήσεων. Πρακτική εξάσκηση.

Μέτρα αντιμετώπισης κίνδυνου, Ηλεκτρονικά μοντέλα πίστωσης (FICO - Fair Isaac Corporation, ERP). Πρακτικές πίστωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Συνεχής έλεγχος των εισπρακτέων λογαριασμών.

Συνεχής έλεγχος των εισπρακτέων λογαριασμών, Προϋπολογισμοί και πιστωτική πολιτική. Ταμειακός προϋπολογισμός και αποκλίσεις. Ομαδική εργασία. Αποτελέσματα χρήσης & ισολογισμός. Άσκηση        

Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, Ανάλυση με αριθμοδείκτες. Μελέτη περίπτωσης Κέρδος, πωλήσεις και πίστωσης. Παρουσίαση των ωφελειών της πιστωτικής πολιτικής. Συζήτηση. Συμπεράσματα και αξιολόγηση προγράμματος.

Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Ο Δημήτρης Δημητρίου δραστηριοποιείται στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση από το 1992 ως καθηγητής και  λέκτορας λογιστικής και χρηματοοικονομικών, στην Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση. Από το 1988 έως το 1992 εργάστηκε με την Grant Thornton’s international ως ελεγκτής στην Σαουδική Αραβία. Τα τελευταία 6 χρόνια συνεργάζεται με το κολλέγιο ΚΕΣ και είναι Αξιολογητής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στις  Επιστήμες της Aγωγής από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πτυχίου (Bachelor of Science) στην Λογιστική και τα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Βορείου Τέξας (University of North Texas). Εξειδικεύεται κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα του κλάδου του και της εκπαίδευσης. Επίσης, είναι ενήμερος με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μέσα.

Εργάστηκε ως εσωτερικός ελεγκτής της Ιωάννου και Παρασκευαίδης, (J&P) στην Σαουδική Αραβία. Ενώ στην Κύπρο, εργάστηκε στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και στο Pascal English School ως εκπαιδευτικός.  Είναι ενήμερος  με τις τρέχουσες διεθνής αλλαγές των λογιστικών προτύπων (IFRS) και πραγματοποίησε αρκετά σεμινάρια σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικών.

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

 anad banner2

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy