Προγραμματισμός Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τίτλος ΠρογράμματοςΗμερομηνίες ΕφαρμογήςΔιάρκεια (ώρες)ΠόληΠοσό πληρωμής €
Σχεδιασμός και
Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής για Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων
27/9/2022 - 04/10/202214Παγκύπρια140
MINDFUL STRESS MANAGEMENT FOR INCREASED EMPLOYEE ENGAGEMENT & PRODUCTIVITY28/09/20227Λευκωσία120
Διαχείριση κρίσεων29/9/2022 - 30/9/202214Λευκωσία150
Δημιουργία ψηφιακών καταλόγων προϊόντων & υπηρεσιών για μη γραφίστες4/10/2022 - 11/10/202212Λευκωσία140
Εργατική νομοθεσία και όροι  απασχόλησης, εργαλείο προόδου στις επιχειρήσεις06/10/20227Λευκωσία120
Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων βάσει ISO 1000207/10/20227Λευκωσία120
Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης
(Εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
08/10/2022 - 26/11/202245Παγκύπρια210
Δεξιότητες καθοδήγησης για αύξηση της
ατομικής απόδοσης και παραγωγικότητας
στην εργασία.
10/10/2022 - 14/10/202212Λευκωσία140
Οι οικονομικές καταστάσεις, η ανάλυση τους και η λήψη αποφάσεων 12/10/20227Λευκωσία120
Η μετάβαση από υπάλληλο σε Προϊστάμενο13/10/20227Λευκωσία120
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ17/10/2022 - 24/10/202214Λευκωσία140
Αξιοποίηση του Facebook για αύξηση των πωλήσεων. (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση)18/10/2022 - 03/11/202218Παγκύπρια130
Αναπτύξτε τον ηγέτη μέσα σας19/10/20227Λευκωσία120
Εκπαίδευση Υπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης)24/10/2022 - 28/11/202235Λευκωσία270
Online Επιχειρηματικότητα_Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση)25/10/22 - 17/11/202232Παγκύπρια180
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας27/10/20226Λευκωσία120
Γλωσσική Επικοινωνία για εξυπηρέτηση πελατών σε προσωπικό επίπεδο01/11/2022 - 29/11/202215Παγκύπρια150
Ετοιμασία επιχειρηματικού και οικονομικού
πλάνου διαχείρισης κρίσεων για τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
(Εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
02/11/2022 - 30/11/202220Παγκύπρια130
Βασικές αρχές ποιότητας04/11/20227Λευκωσία120
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Διαδρομή 1) ΣΕΠ/CYQF/EQF5
(Εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
04/11/2022 - 21/01/202384Παγκύπρια420
Αποτελέσματα χωρίς τη χρήση εξουσίας14/11/20227Λευκωσία120
Διοίκηση Εστιατορίου16/11/2022 - 17/11/202214Λεμεσός140
Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων
Τροφοδοσίας και Εστιατορίων
23/11/2022 - 24/11/202214Αγία Νάπα140
Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και η αντιμετώπιση της29/11/20227Λευκωσία120

Σημείωση: Στο παραπάνω ημερολόγιο ενδέχεται να γίνουν μικρές τροποποιήσεις. 

Δείτε εδώ το πλήρες αρχείο με τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΗΘΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy