Η αποστολή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College λειτουργεί από το 2014 και είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και γενικά, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Έχει μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διαθέτει έμπειρα και προσοντούχα στελέχη και έχει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών με πλούσια τεχνογνωσία.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College έχει θέσει, από της ιδρύσεως του, ψηλούς στόχους για μια πρωταγωνιστική θέση στο χώρο της κατάρτισης, με συνεχή διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και με την αξιοποίηση ευκαιριών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εκτός από την εφαρμογή εγκεκριμένων από την ΑνΑΔ Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College αναλαμβάνει την διοργάνωση και υλοποίηση Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College διοργανώνει, με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, προγράμματα κατάρτισης αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της επιχείρησης, με δικούς του εκπαιδευτές ή και με τη συνεργασία άλλων εξωτερικών εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιημένοι από την ΑνΑΔ. Τα προγράμματα αυτά ενδέχεται να επιχορηγηθούν εξ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ, δηλαδή, μέχρι και στο 100% του κόστους. Διεξάγονται, συνήθως, σε διαθέσιμους χώρους των επιχειρήσεων ή στις εγκεκριμένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) του KES COLLEGE ή σε άλλους εγκεκριμένους χώρους κατάρτισης (ΔΕΚ).

Περαιτέρω, τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται ανάλογα με τις ανάγκες κατάρτισης της συγκεκριμένης επιχείρησης με στόχο, μεταξύ άλλων, την αύξηση της παραγωγικότητας, την κάλυψη νομοθετικών ή άλλων υποχρεώσεων, την αύξηση του επιπέδου Ασφάλειας και Υγείας, την εκμάθηση νέων τεχνολογιών και άλλους τομείς. Επίσης, η υλοποίησή τους γίνεται σε χρόνο της επιλογής της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τις δραστηριότητες του  Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Πανίκο Παναγίδη, Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College στο Τηλ. : +357 22 875737, Φαξ : +357 22 756562 ή στο Email:panicos.panayides@kes.ac.cy ή στο info@training.kes.ac.cy

H διεύθυνση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College είναι:

Λεωφ. Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy