Η αποστολή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College λειτουργεί από το 2014 και είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και γενικά, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Επίσης το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College, έχει εγκριθεί στις 23 Οκτωβρίου 2020 από την  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), να λειτουργεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συγκεκριμένα η έγκριση καλύπτει τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων Επίπεδα 3, 4, 5, Αρτοποιία Επίπεδο 4, Ζαχαροπλαστική  Επίπεδα 4, 5 και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο 5.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College, έχει μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διαθέτει έμπειρα και προσοντούχα στελέχη και έχει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών με πλούσια τεχνογνωσία.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College έχει θέσει, από της ιδρύσεως του, ψηλούς στόχους για μια πρωταγωνιστική θέση στο χώρο της κατάρτισης, με συνεχή διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του, καθώς και με αξιοποίηση ευκαιριών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εκτός από την εφαρμογή εγκεκριμένων από την ΑνΑΔ Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College αναλαμβάνει την διοργάνωση και υλοποίηση Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College διοργανώνει, με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, προγράμματα κατάρτισης αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της επιχείρησης, με δικούς του εκπαιδευτές ή και με τη συνεργασία άλλων εξωτερικών εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιημένοι από την ΑνΑΔ. Τα προγράμματα αυτά ενδέχεται να επιχορηγηθούν εξ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ, δηλαδή, μέχρι και στο 100% του κόστους. Διεξάγονται, συνήθως, σε διαθέσιμους χώρους των επιχειρήσεων ή στις εγκεκριμένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) του KES COLLEGE ή σε άλλους εγκεκριμένους χώρους κατάρτισης (ΔΕΚ).

Περαιτέρω, τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται ανάλογα με τις ανάγκες κατάρτισης της συγκεκριμένης επιχείρησης με στόχο, μεταξύ άλλων, την αύξηση της παραγωγικότητας, την κάλυψη νομοθετικών ή άλλων υποχρεώσεων, την αύξηση του επιπέδου Ασφάλειας και Υγείας, την εκμάθηση νέων τεχνολογιών και άλλους τομείς. Επίσης, η υλοποίησή τους γίνεται σε χρόνο της επιλογής της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τις δραστηριότητες του  Κέντρου Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) του ΚΕΚ @ KES Collegeμπορείτε να επικοινωνήσετε στο Τηλ.: +35722875363, Φαξ: +35722756562 ή στο Emailinfo@training.kes.ac.cy 

H διεύθυνση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College είναι:                           

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία.   

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]