19 Επιχορηγημένα Προγράμματα του ΚΕΚ ΚΕS College μέσα στο Α' Εξάμηνο του 2024

19 Επιχορηγημένα Προγράμματα του ΚΕΚ ΚΕS College μέσα στο Α' Εξάμηνο του 2024

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2024

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΚΕΚ του KES College λειτουργεί από το 2014 και είναι πιστοποιημένο KEK από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης (Πολυεπιχειρησιακά και Μονοεπιχειρησιακά) καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διαθέτει έμπειρα και προσοντούχα στελέχη και έχει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων συνεργατών με πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΚΕΚ του KES College έχει επίσης εγκριθεί από την ΑνΑΔ ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ).


Μέσα στο Α΄ Εξάμηνο του 2024, προγραμματίζονται δεκαεννέα (19) Επιχορηγημένα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.


Τα 19 Προγράμματα προσφέρουν ευρεία επιλογή στις επιχειρήσεις για να ικανοποιήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις ανάγκες τους, που προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την αλλαγή της νομοθεσίας και τα νέα δεδομένα της οικονομίας και της αγοράς, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες εξελίξεις.


Οι Προδιαγραφές των Προγραμμάτων που αναφέρονται πιο κάτω, έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ και καλύπτουν αρκετούς τομείς της οικονομίας, έχουν εξειδικευμένο περιεχόμενο και πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θεματολόγιο.

 

1. Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5

2. Εκπαίδευση Υπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης)

3. Mindfulness at Work: Μείωση άγχους, αυξημένη απόδοση και παραγωγικότητα

4. Η Μετάβαση από Υπάλληλο σε Προϊστάμενο

5. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο για βελτίωση αποδοτικότητας (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

6. Εφαρμογή αποτελεσματικής ηγεσίας ως μέτρο βελτίωσης της Αποδοτικότητας (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

7. Εισαγωγή στην Στρατηγική διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

8. Γενικές Αρχές GDPR – Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

9. Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφαλείας       

10. Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων Τροφοδοσίας και Εστιατορίων          

11. Διοίκηση Εστιατορίου    

12. Η Ηγεσία αλλιώς. Οι δεξιότητες που θα απογειώσουν την καριέρα σας

13. Ετοιμασία επιχειρηματικού και οικονομικού πλάνου διαχείρισης κρίσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

14. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές-Τηλεργασία και Τηλεδιάσκεψη για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

15. Δεξιότητες καθοδήγησης και παρακίνησης για αύξηση απόδοσης στην εργασία

16. Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων βάσει ISO 10002

17. Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης (μεσαίας διάρκειας)         

18. Εργατική Νομοθεσία και όροι απασχόλησης, εργαλείο προόδου στις επιχειρήσεις

19. Οι οικονομικές καταστάσεις, η ανάλυση τους και η λήψη αποφάσεων
 

Περισσότερες πληροφορίες, ενημερωτικά φυλλάδια, προγραμματιζόμενες ημερομηνίες εφαρμογής και δηλώσεις συμμετοχής:

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΚΕΚ του KES College

Λεωφ. Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλέφωνο: 22875363          Φαξ: 22756562            

Email: info@training.kes.ac.cy 

www.training.kes.ac.cy

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]