24 Επιχορηγημένα Προγράμματα του ΚΕΚ ΚΕS College μέσα στο Β' Εξάμηνο του 2022

24 Επιχορηγημένα Προγράμματα του ΚΕΚ ΚΕS College μέσα στο Β' Εξάμηνο του 2022

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022

Το  Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρτισης @ KES College λειτουργεί από το 2014 και είναι πιστοποιημένο KEK από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και γενικά της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Έχει μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει προγράμματα κατάρτισης (Πολυεπιχειρησιακά και Μονοεπιχειρησιακά) καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διαθέτει έμπειρα και προσοντούχα στελέχη και έχει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων συνεργατών με πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία.

Επίσης, το Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρτισης @ KES College έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ).

Μέσα στο Β΄ Εξάμηνο του 2022 έχουν προγραμματιστεί εικοσιτέσσερα Επιχορηγημένα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα ΚατάρτισηςΠέντε προγράμματα θα εφαρμοστούν με εξ αποστάσεως (Ηλεκτρονική εκπαίδευση) και δεκαεννέα θα πραγματοποιηθούν με κατά πρόσωπο εκπαίδευση, με  στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Τα 24 προγράμματα προσφέρουν ευρεία επιλογή στις επιχειρήσεις για να ικανοποιήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες τους που προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την αλλαγή της νομοθεσίας και τα νέα δεδομένα της οικονομίας και της αγοράς, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες εξελίξεις.

Οι Προδιαγραφές των εικοσιτεσσάρων προγραμμάτων που αναφέρονται πιο κάτω, έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ και καλύπτουν αρκετούς τομείς της οικονομίας, έχουν εξειδικευμένο περιεχόμενο και πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θεματολόγιο.

 1. Δεξιότητες καθοδήγησης για αύξηση της ατομικής απόδοσης και παραγωγικότητας στην εργασία.
 2. Η μετάβαση από υπάλληλο σε Προϊστάμενο.
 3. Mindful stress management for increased employee engagement & productivity.
 4. Γλωσσική Επικοινωνία για εξυπηρέτηση πελατών σε προσωπικό επίπεδο.
 5. Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και η αντιμετώπιση της.
 6. Εργατική νομοθεσία και όροι απασχόλησης, εργαλείο προόδου στις επιχειρήσεις.
 7. Αναπτύξτε τον ηγέτη μέσα σας.
 8. Διαχείριση κρίσεων
 9. Βασικές αρχές ποιότητας
 10. Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας
 11. Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων βάσει ISO 10002.
 12. Αποτελέσματα χωρίς τη χρήση εξουσίας.
 13. Δημιουργία ψηφιακών καταλόγων προϊόντων & υπηρεσιών για μη γραφίστες.
 14. ONLINE Επιχειρηματικότητα - Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 15. Ετοιμασία επιχειρηματικού και οικονομικού πλάνου διαχείρισης κρίσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 16. Αξιοποίηση του Facebook για αύξηση των πωλήσεων.
 17. Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση).
 18. Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Διαδρομή 1) ΣΕΠ/CYQF/EQF5 (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση).  
 19. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής για Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων.
 20. Οι οικονομικές καταστάσεις, η ανάλυση τους και η λήψη αποφάσεων.
 21. Εκπαίδευση Υπευθύνων ΕΣΥΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης).
 22.  Εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους αναψυχής.
 23. Διοίκηση Εστιατορίου.
 24. Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων Τροφοδοσίας και Εστιατορίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες, ενημερωτικά φυλλάδια, προγραμματιζόμενες ημερομηνίες εφαρμογής και δηλώσεις συμμετοχής:
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης@KES College
Λεωφ. Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο: 22875737          Φαξ: 22756562            

Email: info@training.kes.ac.cy 

www.training.kes.ac.cy

Λογότυπο ΑνΑΔ για έγκριση Προδιαγραφών gr SYNHTHI col 2

Facebook Twitter LinkedIn

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]